Fotoğrafçı Claire Beckett ön yargılara saldırıyor

No Comment Yet

Müslüman, Arap, Ortadoğulu gibi tanımlar üzerinden yaratılan stereotip imgeler kimi zaman Müslümanlara ve Asyalılara karşı bir önyargı da içeren kalıplaşmış, zaman zaman nefreti de besleyen yaklaşımlar haline dönüşebiliyor. Özellikle “terör” ile ilintili olarak Amerika’da bu durum daha net görülüyor.

Fakat “Amerikalı Müslüman” tanımı pek çok Amerikalı’nın kafasında hala belirli bazı olumsuz imgeler çağrıştırıyor. Claire Beckett adlı fotoğrafçı da sanatı kullanarak, “The Converts” isimli portre dizisiyle Amerikalıların kafasındaki “Müslüman” imgesine saldırıyor. Beckett, her bir portrede, sonradan İslamı seçmiş, doğuştan Amerikalı bireyleri tasvir ederek kimlik kurgusu ile kurduğumuz ilişkiyi irdeliyor. Bunu yaparken de yeni bir kimlik inşasına girişmiyor sadece olanı tüm gerçekliği ile aktarıyor.

Claire Beckett şöyle yazıyor: “Yanlış olarak, ‘Amerikalı’ ve ‘Müslüman’ olmayı sıklıkla birbirine tamamen zıt kavramlar olarak inşa eden bir toplumda, bu hayal ürünü sınır çizgisini aşan insanların yaşadığı tecrübe nedir?”

Bir kimlik inşasıyla bizlere sunulan “Avrupalı olmak” ve “Amerikalı olmak” gibi farklı kimlik kurgularını, sekülerizm ile olan ilişkisini ve barındırdığı imgeleri sorgulayan portreler olarak Beckett’ın çalışmaları fazlasıyla ilgimizi çekti. İşte, sonradan İslamı seçen doğuştan Amerikalı bireylerin portrelerinden birkaçı.

Politik Psikoloji Günlüğü