Hakkımızda

ÇG


Diğer adı ‘Gayri Resmi Diplomasi’ (Track II Diplomacy) de olan Politik Psikoloji, ‘Disiplinlerarası ve Çözüm Odaklı’ olarak siyasi partilerin seçmen ve lider davranışlarını, grup dinamiği, kitle psikolojisi gibi konuları merkeze alarak iç savaş, soykırım, toplumsal travmalar, terör, kriminal psikoloji, baskı grupları, göçmenlik, entegrasyon ve sinir bilim gibi alanlarda çalışmalar yürütmeyi ve siyasal kolaylaştırma çözümleri sunarak topluma hizmet etmeyi öncelikli amaç edinir.

Politik psikolojiye 21. yüzyılda hükümetler, akademiler, sivil toplum ve düşünce kuruluşları nezdinde daha fazla ilgi gösterilmeye ve konvansiyonel, çok masraflı yöntemlerin terk edilerek farklı kanalların işletilmeye başlanması ile birlikte ‘Disiplinlerarası ve Çözüm Odaklı’ bu alan da gelişmeye ve gerek resmi makamlar gerekse özel teşebbüslerce bir danışma ve çözüm merci olarak görülüp uluslararası kamuoyunda hak ettiği yeri aldı.

Politik Psikoloji Günlüğü, bu alana yeni giriş yapan öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenlerle birlikte alanında başarılı isimlerin bir araya gelerek ortak çalışmalar yapması, yapılan çalışmaların incelenip değerlendirilmesi, koordinasyon sağlanması ve gerek medya gerekse akademik yayınlar aracılığı ile ortaya çıkan sonuçların kamuoyu ile paylaşılması amacı ile bilimsel yayıncılık etiğine uygun olarak özgür, bağımsız araştırma ve yayıncılık faaliyetleri yürütür. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Psikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji, İletişim ve Felsefe gibi alanlarda öğrenim gören ya da çalışmalar yapan öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenler ve kuruluşlarla ortak koordinasyon ve uyum çalışmaları gerçekleştirerek ihtiyaç duyulduğunda gayri resmi diplomasi, kolaylaştırma, uzlaştırma ve danışmanlık hizmetleri verir. 

Politik Psikoloji Günlüğü, ‘ISPP’ (Uluslararası Politik Psikoloji Cemiyeti) ve ‘Wiley Online Library’ üyesi olmakla birlikte ‘Journal of the International Society of Political Psychology’ abonesidir. PPG, kamuoyuna hizmet esaslı bilimsel yayıncılık etiğine uymaya söz vermiştir.


İrtibat: ppg@politikpsikolojigunlugu.com


2017 / 2018 ©