Hat ve minyatürün büyük ustası Nusret Çolpan

Önceleri yazma kitapları süslemek için kullanılan minyatür, zaman içinde büyük dönüşümler geçirmiş ve bağımsız bir sanat halini almıştır. 19. yüzyılda Batılı tarzda resmin yaygınlaşmasıyla Türk minyatür sanatı yok olmanın eşiğine gelmişti. Otoritelere göre, günümüzde de bu sanat ile uğraşanların önemli bir bölümü, geçmişin başarılı çalışmalarının reprodüksiyonlarını yapmanın ötesine gitmemektedir.

457px-NusretColpan2005

Nusret Çolpan, 2005

Minyatür İstanbul, yaptığı özgün minyatürlerle, bu sanatı yeniden canlandıran ve dünya çapında bir üne kavuşturan Nusret Çolpan, Osmanlı minyatürünün Türkiye’deki temsilcilerinden, ressam ve mimar. Bandırmada doğdu ve 31 Mayıs 2008 Cumartesi sabahı, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında İstanbul’da vefat etti.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamış olan Matrakçı Nasuh’tan esinlenerek sanatına ve çizgisine boyut kazandırdı.

Şehirler Çolpan’ın resimlerinin esas yönü ve temel konusudur. Bunun yanı sıra Nuh Tufanı’nı konu alan çalışmaları da bulunuyor. “Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. Yılı”, “Preveze Deniz Savaşı”, “Konstantinopol’ün Düşüşü”, “Mevlana ve Sema Ayini” gibi 8 önemli minyatürü koleksiyonun önemli parçalarındandır.

Çolpan birçok minyatüründe spiral formlar kullanır. Spiral bulutların ve genel formların bir harmonisinin birlik içerisinde bulunduğu minyatürleri karakteristik bir özellik ve kendi imzasını taşır. Özellikle fayans üzerine minyatürü ilk kez o uyguladı. Süheyl Ünver’in izinden giderek, minyatür sanatının daha uzun yıllar bu topraklarda temsil edilmesine önemli katkılar yaptı.

Nusret Çolpan’ın bazı eserleri:

Politik Psikoloji Günlüğü