İsrail’in kritik teknoloji hamlesi rekabete neden oldu!

Sony kullanıcının göz hareketleri ile komutlar verebildiği video çekebilen lens için patent başvurusunu geçtiğimiz yıl yaptı.

Sony’nin yaptığı patent başvurusu, şirketin sır gibi sakladığı ürününün gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Lens gibi göze takılabilecek kameranın patenti alan şirket, söz konusu cihazla kişilerin göz hareketleri ile kamerayı açıp kapamasına, video çekmeye ve çektikleri videoyu geri sarmasına olanak sağlayacak.

Japonya’da tasarlanan ürün aynı zamanda “wireless” iletişime imkan vererek kaydedilen materyalin başka bir cihazda depolanmasına da izin verecek. Özel hayatın gizliğini ortadan kaldıracak potansiyele sahip olduğu gerekçesiyle eleştirilerin hedefinden olan ürünün çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu alanda çalışmalar yapan ilk şirket Sony değil. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz aylarda akıllı telefon modelleri ile çalışabilecek bir akıllı lens için patent başvurusunda bulunmuştu.

Peki bu yeni durum ne anlama geliyor?

Dünyaca ünlü “Black Mirror” adlı dizinin “The Entire History of You” adlı bölümünde işlenen bu konu, özellikle gözetim, kontrol ve denetim mekanizmalarında bir artışa neden olarak ikili ilişkilerde “güven” sorununa, tedirginliğe ve şüphelere neden olacaktır. Artık “Özel Olan Politiktir” sözü yeni bir boyut kazanarak, mahrem olan birçok şeyin kamusallaşacağını söyleyebiliriz.

Kamu ve güvenlik sektörünün bu alana yatırım yapması durumunda ise haber alma, güvenlik ve kriminal suçlar gibi konuların takibinde yeni bir devir başlayacaktır. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl İsrail gizli servisi Mossad bünyesinde casusluk alanında yeni fikir ve tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bir fon kurulduğu açıklandı. Mossad’ın fonun yatırım yapacağı projelerde hiçbir hissesinin olmayacağı ancak geliştirilecek teknolojilerin kullanımı için ruhsat alacağı belirtilen açıklamada, söz konusu fonla bu sene robotik teknolojiler, enerji ve bilgileri yüksek hızda şifreleme teknolojileri gibi alanlarda yeni fikirler sunabilecek şirketlerle bağlantı kurulacağı ifade edildi. İsrail’in attığı bu kritik adımın diğer ülkeleri de teknoloji yarışının içine çektiği ifade ediliyor.

Hukuken ne anlama geliyor?

01.10.2011’de yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ‘İspat hakkı’ başlığını taşıyan 189/2. maddesinde; “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz.” hükmü ile açıkça hukuka aykırı olarak elde edilmiş delilerin ispat gücü olmayacağı kabul edilmiştir. Ayrıca 1412 sayılı CMUK’nun 254/2. maddesinde, “Kovuşturma makamlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas alınamaz.” denilmiş, 5271 sayılı CMK’nun 206/2-a maddesinde, “ortaya konulması istenilen delilin, kanuna aykırı olarak elde edilmesi halinde reddolunacağı” düzenlenmiştir. Bu gibi yeni teknolojilerin güvenlik güçleri tarafından kullanılması durumunda yeni bir hukuki düzenlemenin kendini zorunlu kılacağı düşünülüyor.

Kaynakça: 
Kontakt lens kameralar geliyor: http://www.ntv.com.tr/teknoloji/kontakt-lens-kameralar-geliyor,aCvtHqrCeEWm3OI_bPCNjw (Son görülme tarihi: 24.9.2017 / 07:41)
Mossad “casusluk” fonu kurdu: http://www.ntv.com.tr/dunya/mossad-casusluk-fonu-kurdu,VNAAk3AVgUeNw0X6PW1zZg (Son görülme tarihi: 24.9.2017 / 07:42)
Uydurma delil – Hukuka aykırı elde edilen delil: http://t24.com.tr/yazarlar/ersan-sen/uydurma-delil–hukuka-aykiri-elde-edilen-delil,7739 (Son görülme tarihi: 24.9.2017 / 07:43)
Politik Psikoloji Günlüğü