KOMİTE


Komite’nin kuruluş amacı sosyal medya ve sosyal medya araçlarındaki bilgi kirliliğine karşı olumlu ve yapıcı önerilerde bulunmaktır. Komite üyeleri Politik Psikoloji Günlüğü’nün okur grubunu oluşturmakta olup ‘Çalışma Grubu ile koordineli bir biçimde sosyal medyada gönüllü olarak faaliyetlerini yürütür. Çalışma Grubu, Komite’ye müdahalede bulunmaz ve denetlemez. Komite PPG’nin çalışma prensiplerini esas alıp kuruluş ilkelerine sadık kalarak özgürce çalışmalarını yürütür. Komite şeması aşağıdaki gibidir.


KOMİTE


© 2017