Psikolojik sınırların fazileti

Psikanalist Donald Winnicott, çalışmalarında bir kişiyi temsil etmek için bazı çember diyagramlarından yararlanmıştır. İnsanların çoğunun bütünleşmemiş olduğu yolundaki düşüncesi Winnicott’ı siyasi bölünmeleri araştırmaya itmiştir.

Henüz Berlin Duvarı’nın varlığını sürdürdüğü dönemlerde, Berlin ile bütünleşik olmayan bireyi temsilen ortasından çizgi geçen bir çemberi kullanmıştır. Bununla birlikte eğer bu duvar olmasaydı 1960’lar boyunca birçok savaşın yaşanabileceğini söyleyerek Berlin Duvarı’nın olumlu yanlarından bahsetmiştir.

Karşıt güçleri ayıran bu sınırın en kötü haliyle çatışmaları erteleyeceğini en iyi haliyle ise büyük grupları uzunca bir süre birbirlerinden ayrı tutmaya yarayacağını vurgulamıştır. 

Karşıt grupları ayıran bir sınırın başarısı, geçici de olsa, bu ayrılık sürecinde insanların barış yolları arama girişiminde bulunabilmeleridir.

Fiziksel sınır, herhangi bir nüfuz etme olasılığına karşı koruyucu bir psikolojik sınır haline gelmelidir. Soğuk Savaş süresince Berlin Duvarı, Doğu ile Batı arasındaki fiziksel olduğu kadar psikolojik bir sınırın nihai sembolü olarak da varlığını sürdürmüştür. 

Psikolojik bir sınır, büyük grup kimliğinin “güvenliğini” korumaktadır.

İsrail-Filistin çatışmasını politik psikoloji açısından inceleyen Warren Spielberg, Winnicott’un Berlin Duvarı hakkında yaptığı gözlemleri destekleyen bir gözlemde bulunmuştur:

Batı kanadındaki Filistinlilerle yaptığım görüşmelerde, İsrail güvenlik duvarının birçok Filistinlinin içe dönüp kendi umut ve rüyalarına odaklanmasını ve hayatlarının altyapısını inşa etmesini sağladığını gördüm. Tüm bunlar, hükümetin toplum düzeyinde yaptığı işi tamamlayıcı nitelikteydi. Ayrıca bu duvar, İsraillilerin artık duvarın arkasında yaşadığının düşünülmesiyle Filistinlilerin zihnindeki “İsrailliler” korkusunu azaltmıştır. Bu da Filistinlilere kendi geleceklerini tasarlamaları için duygusal bir dinlenme ve zihinsel alan oluşturmuştur.

Spielberg’in bu bulguları, 2012’de İsrailli elçiler ve Filistinli diplomatlarca da doğrulanmıştır.

Politik Psikoloji Günlüğü