Toplantılar için ‘terapötik’ ortam

İlkel insandan bu yana, dışarıya sürekli açık olan mağaralardan insana miras kalan, “evrim” süreci içerisinde gelişen bazı kararsızlık, güvensizlik, endişe, uyumsuzluk ve stres gibi kaygıların günümüz teknolojisi ve mimarisi aracılığıyla dezavantajlarının avantaja dönüştürülebildiği; konsept mimarisine dayalı tasarım endüstrisi literatürüne yansımıştır.

Örneğin; bazı kadınlardaki geç orgazmın nedeni, ilkel çağlarda kapısı sürekli açık olan mağaranın girişini gözlemleme görevi verilen kadının konsantrasyon sorununu genetik miras olarak alması olarak gösterilmiş ve bu durum bilimsel literatüre yansıtmıştır.

İlk olarak psikanalizde, divanda yatan “analizanın”, kendini rahatça ifade edebilmesi, geçmiş hatıralarına kolaylıkla erişim sağlayabilmesi ve analistle sağlıklı bir irtibat kurması için kullanılan “terapötik ortam” kavramı günümüzde kurum, kuruluş ve şirketlerin üst düzey yöneticilerinin kritik kararları aldığı toplantı odalarına da uygulanmaktadır.

Terminolojik olarak tanımlamak gerekirse; terapötik ortam, “hastayı iyileştirmeyi, sağlığını yükseltmeyi ve en kısa zamanda sosyal yaşama yeniden dönmelerini amaçlayan ideal ve dinamik ortamdır. Terapötik ortam, çevrenin, hastanın giysisinden, tedavisinde görev alan her türlü sağlık görevlisiyle penceresindeki manzaraya, içinde yaşadığı odadan hastanenin tüm mimarisine kadar geniş bir spektrumu vardır.”

Terapötik ortamın hedefleri
 
Terapötik ortam için öncelikli hedefler; temel ihtiyaçları gidermek, ortamdaki kişinin üzerinde baskı hissetmeden kendisini ifade etmesini sağlamak, odadakiler arasındaki iletişimden maksimum yarar sağlamak, odada olmayanlar ile ilişkiler geliştirmek, benlik algısını desteklemek, özsaygıyı ve özgüveni yükseltmek, problematik davranışların kontrol edilmesini sağlamak, sorunlarla başa çıkma becerisini yükseltmek, daha adaptif sosyal beceriler kullanılmasını sağlamak, resosyalizasyonu hızlandırmak ve karar alma süreçlerine katılımı arttırmak olmalıdır.
 
Terapötik ortam için 4 soru
  • Ortam tehlikeli ve keskin objelerden arındırılmış mıdır?
  • Ortam duyguların ifade edilmesini teşvik ediyor mu?
  • Ortamın koşulları yeni davranış biçimleri öğrenmeye ve uygulamaya uygun mu?
  • Ortamda yeni mesleki bilgiler edinme ya da bilinenleri uygulayabilme olanağı var mı?
Politik Psikoloji Günlüğü